Giới thiệu chung

Tham gia thị trường Việt Nam từ những ngày đầu, đến nay, Toyota Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng hoạt động.Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Toyota Việt nam đã không ngừng nỗ lực  cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo thông qua hệ thống đại lý trên toàn quốc. Đến nay, những nỗ lực đó đã được đền đáp bằng sự tín nhiệm và hài lòng mà khách hàng đã dành cho Toyota.

 

 

 

Cùng với sự ra đời của chương trình xe đã qua sử dụng, Toyota đã tiến một bước quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài tại Việt nam nhằm nâng cao hơn nữa giá trị bán lại của các sản phẩm, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng và sức cạnh tranh của thương hiệu Toyota trong tương lai.

 

Chương trình xe đã qua sử dụng được Toyota Việt nam tiến hành dựa trên các tiêu chuẩn và cơ sở kinh nghiệm của Toyota ở khu vực và trên tòan cầu. Tại Việt nam, Trung tâm xe đã qua sử dụng được xây dựng và họat động theo bộ tiêu chuẩn của Toyota để đảm bảo chất lượng cao của dịch vụ mua bán xe đã qua sử dụng đồng thời giúp khách hàng dễ dàng nhận biết, phân biệt với đại lý xe mới của Toyota.